Kto som?

Som Slovenská výtvarnička zo Žiliny.

      Už od útleho detstva som dávala svoje pocity najavo kresbou na papier. Počas štúdia na základnej a strednej škole som sa s chuťou venovala čítaniu umeleckých biografii a to len umocnilo moju vôľu chytiť do ruky štetec a preniesť na plátno svoje vnútro. Okrem maľova­nia som sa venovala aj tvorbe kera­miky či spevu a hudbe na základnej umeleckej škole v Žiline. Prvý obraz bol plný kvetov, cez abstrakty a akty počas tínedžerských rokov som sa nakoniec dostala k štúdiu a tvorbe mandál. Prestávkou v tvorbe bolo obdobie spojené s rodičovskými radosťami a zamest­naním. Následný pobyt v Škótsku a záujem mojej dcéry o kreslenie ma opäť priviedol k tvorbe a pozoru­hodne som nasledovala podobný presun kreatívnej motivácie: Kvety - akty (ženy najmä exotické) - abstrakty.

      Po návrate na Slovensko som dos­pela k definitívnemu rozhodnutiu venovať sa naplno maľovaniu. Začala som opäť s abstraktmi, ktoré v sebe už ale vo veľkej miere zahrňovali spojenie geometrických tvarov s farebnými možnosťami. Ich prepojenie a uplatnenie bolo čoraz intenzívnejšie až ma priviedli k štúdiu tohto symbolu - kruhu odkial už bol len krôčik k maľovaniu mandál. Zlomovým bodom bolo pre mňa otvorenie ateliéru a prijatiu zodpovednosti za tvorbu na plný úväzok. Prvá mnou maľovaná mandala bola mantra mandala - kde som použila najsilnejšie sanskritské mantry. Tvorbou mandaly sa dotýkam prvo­počiatku akejkoľvek kresby, čo boli kruhy a cez toto spojenie s ľuďmi tej doby, ich chápaniu, vnímaniu kruhu ako symbolu a geometrického útvaru, ktorý je aj historicky zdoku­mentovaný. Tieto kruhy dopĺňam o symboly, ktoré sa našli v rôznych kútoch sveta a pritom boli rovnaké. Spôsob, akým sa dokázali ľudia k týmto symbolom dopracovať napriek geografickej vzdialenosti ma vždy napĺňali údivom. Dôležitou súčasťou sú aj liečivé aspekty týchto symbolov. Maľovaním mandál zachytávam na plátno všetko čo ma od mladosti bavilo a zaujímalo - geometrické tvary, rôzne farby a ich význam ako i pocity, ktoré vo mne vyvolávajú, vášeň k histórii, symbol­om a dávnym kultúram ako i pocit slobody.

      Predstavujem Vam moje ručne maľované diela, z ktorých každé je jedinečný originál, maľovaný na vysoko kvalitnom šepsovanom 100% bavlnenom plátne. Obrazy sú maľované akrylovými farbami, mnohé z nich sú zdobené Swarovski kryštálmi, 23.75 karátovým zlatom, striebrom atď. Na konečnú úpravu používam vysoko kvalitný vode odolný konzervačný lak, ktorý zaručuje dlhodobú trvácnosť proti vyblednutiu a poškodeniu farieb a plátna. Všetky diela sú po dohode k nahliadnutiu v mojom ateliéri, občasne v niektorých galériách. Časť obrazov je na prezentácii v priestoroch Krystalia a Biorezonančnom centre v Žiline.

Čo je mandala?

Slovo mandala pochádza zo starodávneho indického „sanskrt“ jazyka a znamená kruh – stred. Mandala je symbol nekonečnosti, nemá začiatok ani koniec. Okrem kruhového princípu, mandalu môžeme stručne popísať, ako útvar s pevným stredom, okolo ktorého sa v harmónii a často súmerne otáčajú ostatné symboly.

Niečo o symboloch

Symboly v tých prepracovaných mandalách často naznačujú to, čo v skutočnosti predstavujú, totiž zážitok absolútnej povahy, reality v celej jej nádhere, blaženosti, zdravia a dosiahnutia osvietenia. Použitie mandál nie je viazané len na tradíciách hinduizmu a budhizmu. Prví kresťania mandalu veľmi často využívali ako učebnú pomôcku, najskôr vo forme nákresov na kostolných stenách, neskôr ako veľkolepé sklenené ružicové okná. V modernej dobe mandalu používal aj psychológ Carl Jung ako nástroj k dosiahnutiu duševného zdravia. V mandalách sa veľmi často objavuje posvätná geometria, ktorá je kľúčová pre jej blahodárne pôsobenie. Vykazuje veľmi zaujímavé matematické súvislosti, ktoré poukazujú na vysokú úroveň vyvinutú v staroindickej kultúre. Mandalám sa veľmi často pripisujú nielen liečivé účinky, ale aj veľká ochrana. Priestory, v ktorých sa nachádzajú, čistia od hustých, teda negatívnych energii a pomáhajú nám harmonizovať naše telo aj myseľ.

 

Vaša Katarína© 2020 DeAnimo s.r.o. All right reserved.